Vitajte v online formulári pre predkladanie žiadostí o dotácie od Mestskej časti Bratislava - Rača.


Prosíme Vás, aby ste si najskôr prečítali postup ako sa zaregistrovať a vyplniť formuláre a až potom sa pustili do vypĺňania.

Postupnosť krokov pre vyplnenie žiadosti je nasledovný: 


Krok 1.

Pozorne si prečítajte Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Rača  č. 10/2020 z 15. decembra 2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom. Podľa Článku 3 tohto VZN o účelu poskytnutia dotácií sa rozhodnite, do ktorej oblasti budete Vašu žiadosť smerovať.

Krok 2.

Zaregistrujte sa kliknutím sem.
Pri registrácii si zvoľte vybranú oblasť. Je možné podať žiadosti z viacerých oblastí, ale pre každú novú žiadosť musí byť vytvorená nová registrácia s novým užívateľským menom. Emailovú adresu môžete použiť rovnakú. Meno a heslo si poznačte.

Krok 3.

Na Vašu emailovú adresu bol odoslaný potvrdzujúci email. Kliknite v ňom na potvrdzujúci odkaz. Ak Vám do 5 minút email neprišiel, skontrolujte aj schránku nevyžiadanej pošty (SPAM).

Krok 4.

Prihláste sa v spodnej časti stránky pomocou svojho prihlasovacieho mena a hesla.

Krok 5.

Vyplňte žiadosť.
Do formuláru máte možnosť opakovane vstupovať a meniť jeho obsah až do odoslania žiadosti. Po dátume uzávierky, resp. odoslaní Vašej žiadosti o grant si budete môcť svoju žiadosť už iba prečítať.

Krok 6.

Skontrolujte a odošlite žiadosť. Emailom Vám zároveň príde potvrdenie o úspešnom prijatí žiadosti.


ĎAKUJEME Vám za úsilie a čas, ktorý venujete spracovaniu žiadosti o dotáciu.

Tešíme sa na Váš projekt!


Otázky obsahového charakteru adresujte: bibiana.halinkovicova@raca.sk

Technické problémy: 0949 428 239